มี.ค. 21

โครงการสวัสดิเพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการสวัสดิเพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับจองตั้งแต่วันที่ 21 – 31  มีนาคม 2561

ส่งใบจองและแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ พร้อมเอกสารในการสมัคร ณ อาคาร iWork@rt

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ 02 549 3074

สวัสดิการโครงการ : iPhone

สวัสดิการโครงการ : Samsung

สวัสดิการโครงการ : Sim Only


ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์  คลิกที่นี้

2. เข้าสู่ระบบเพื่อทำการสั่งจอง

3. ทำการพิมพ์เอกสารจากระบบการสั่งจอง ซึ่งในการสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมดจะประกอบด้วย

- ใบสั่งจอง

- หนังสือรับสิทธิ

- หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

4. ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือค้ำประกัน คลิกที่นี่

- หนังสือสัญญาค้ำประกัน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวพนักงาน 1 ฉบับ

5. นำเอกสารและหลักฐานการสมัครมายื่นที่ ตึก iWork@RT ชั้น 1 โดยประกอบด้วย


สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

พ.ค. 29

การเข้าใช้งาน USER ACCOUNT INTERNET RMUTT สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดย

Username   : รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)

Password : กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน

(โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง)

สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่  :  http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

- อาคาร ICT  เบอร์ติดต่อ 02-549-4004

- อาคาร iWork@RT  เบอร์ติดต่อ 02-549-3074

- อาคาร Library(ห้องสมุด อาคารวิทยบริการฯ) เบอร์ติดต่อ 02-549-3642

 

พ.ค. 09

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการขยาย Bandwidth จาก 2G เป็น 10G ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ชั่วคราว

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560  นี้ เวลา 13.00 น. – 18.00 น. ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการขยาย Bandwidth จาก 2G เป็น 10G อาจจะส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ชั่วคราว ทางสำนักฯ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ต.ค. 07

ประกาศแจ้งปิดบริการ อาคาร iWork@RT

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดบริการ อาคาร iWork@RT   ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559   เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยฯตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

สำนักฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ต.ค. 06

ตั้งค่าการใช้บริการ Wifi@RMUTT บนอุปกรณ์ประเภทTablet และ Smart Devices ในระบบ Android และ iOS

วิธีการตั้้งค่าการเข้าใช้งาน WiFi RMUTT ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยอุปกรณ์ประเภทTablet และ Smart Devices ในระบบ Android และ iOS

1. การเข้าใช้งาน Wifi ด้วยอุปกรณ์ประเภทTablet และ Smart Devices ในระบบ iOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเข้าใช้งาน Wifi ด้วยอุปกรณ์ประเภทTablet และ Smart Devices ในระบบ Android

ก.ค. 25

การเข้าใช้งาน USER WIFI RMUTT สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2559

การใช้งาน USER WIFI RMUTT

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดย

Username   : รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)

Password : กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน

(โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง)

สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่  :  http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

- อาคาร ICT  เบอร์ติดต่อ 02-549-4004

- อาคาร iWork@RT  เบอร์ติดต่อ 02-549-3074

- อาคาร Library(ห้องสมุด อาคารวิทยบริการฯ) เบอร์ติดต่อ 02-549-3642

 

ม.ค. 08

วิธีการตั้งค่า Microsoft Outlook สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

Outlook RMUTT  คือ ระบบ E-mail ที่ใช้ในการรับ-ส่ง ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และภายในองค์กรของท่านเอง โดย Username และ Password จะเป็นตัวเดียวกับระบบที่เราใช้ในการเข้าใช้งาน เครือข่ายไร้สายหรือ RMUTT User Account  โดยการติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Read the rest of this entry »

ส.ค. 06

ดาวโหลด Windows และโปรแกรมจากไมโครซอฟต์ฟรี ผ่าน Dreamspark Premium สิทธิพิเศษเฉพาะนิสิตนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เท่านั้น!!!

เชื่อได้ว่ามีคนไทยที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ไม่ถึง 50% ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต/นักศึกษา ที่ยังอยู่ในวัยเรียนที่ราคาของระบบปฏิบัติการ Windows ที่สูงอยู่ทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะใช้ Windows เถื่อนที่หาซื้อได้ในราคาสองถึงสามร้อยหรือดาวน์โหลดได้ฟรี ๆ ในอินเตอร์เน็ต ซึ่งจริงๆแล้ว Microsoft เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากโครงการ Microsoft  Dreamspark  Premium ที่แจกโปรแกรมให้นิสิต/นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่  ได้ใช้โปรแกรมกันฟรีๆ ซึ่งหลาย ๆ คนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ตรงนี้อยู่

Read the rest of this entry »

ก.ค. 12

การเข้าใช้งาน USER WIFI RMUTT สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2558

การใช้งาน USER WIFI RMUTT

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดย

Username   : รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)

Password : กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน

(โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง)

สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่  :  http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

- อาคาร ICT  เบอร์ติดต่อ 02-549-4004

- อาคาร iWork@RT  เบอร์ติดต่อ 02-549-3074

- อาคาร Library(ห้องสมุดวิทยบริการ) เบอร์ติดต่อ 02-549-3642

พ.ค. 07

เตรียมรับมือกับไวรัส ransomware ซึ่งจะเรียกกันในนามของ “โปรแกรมเรียกค่าไถ่”

เตือนภัยไวรัส ransomware

ณ ขณะนี้ได้มีไวรัสตระกูลมัลแวร์ที่มีชื่อว่า แรนซัมแวร์ (ransomware) กาลังระบาดอยู่ภายในโลกอินเตอร์เน็ต โดยผลของมันจะทาให้ไฟล์ข้อมูล เอกสาร รูปภาพต่าง ๆ ภายที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกล็อกเปิดใช้งานไม่ได้ โดยขณะนี้ทางด้านสานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มีหนังสือแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน เกี่ยวกับไวรัสดังกล่าวแล้ว Read the rest of this entry »

Older posts «