«

»

พ.ค. 30

บทเรียนออนไลน์ – ฉลาดทันกาล

และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็เช่นเดียวกันได้นำการใช้งานโปรแกรม Campus Language Training  ซึ่งเป็นคู่มือเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สำหรับเติมเต็มความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากพบปัญหานักศึกษาไม่อยากเข้าเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ เพราะอายที่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

อ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อธิบายว่า โปรแกรมดังกล่าวเป็นคู่มือสอนภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียกว่าการเรียนภาษาด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง

เลือกให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไปใช้ เพราะต้องการให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 แล้ว ดังนั้นการปูพื้นฐานด้านภาษาให้มีความเข้มแข็ง เชื่อว่าเด็กของเราจะสู่เวทีโลกได้ไม่ยากอย่างแน่นอน

สำหรับคู่มือดังกล่าวเรียกว่า Campus Language Training หรือ CLT เป็นโปรแกรมการใช้เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สร้างการใช้งานรูปแบบ username และ password ซึ่งมีบทเรียนหน้าต่างโปรแกรม Course Window  และหน้าต่าง Intelliplan เพื่อบริหารจัดการเนื้อหาบทเรียนของผู้เรียน ในส่วนนี้ผู้เรียนสามารถดูบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้ทำไป พร้อมผลคะแนนที่ได้  Course Window ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนบทใด และทำแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับบทเรียนนั้น โดยมีคำสั่ง Video Tutor คอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการใช้โปรแกรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมคำสั่งเสียงด้วย Voice Pilot ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่งเสียง สังเคราะห์เสียงการอ่านของตัวเองได้เป็นอย่างดี รวมถึงนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมใส่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองได้ด้วย

“โปรแกรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังจากนักศึกษาเรียนและทำแบบฝึกหัดในโปรแกรมดังกล่าวเสร็จ ระบบจะออนไลน์ข้อมูลส่งตรงไปยังรหัสของอาจารย์ผู้สอน หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะให้คะแนนเป็นรายบุคคล ซึ่งโปรแกรมนี้มีการใช้งานมาแล้ว  1 ภาคเรียนกับนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ และในภาคเรียนที่ 2 จะขยายการใช้โปรแกรมนี้ในทุกคณะสาขาวิชาด้วย  ซึ่งที่ผ่านมาผลตอบรับดีและนักศึกษามีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น นักศึกษาสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าการเรียนแบบรูปแบบเดิม ที่บางครั้งก็อายเพื่อนหรือครูผู้สอนที่ตัวเราจะฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง  ทั้งนี้ถือได้ว่าคู่มือดังกล่าวเป็นบทเรียนออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน และการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่ง ในลักษณะนี้ไม่ใช่มาแทนที่ครูผู้สอนแต่จะเป็นตัวช่วยอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น” อ.พงศ์พิชญ์ กล่าว

นับได้ว่าบทเรียนออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงเยาวชนสู่โลกไซเบอร์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการก้าวสู่ความเป็นสากล  ดังนั้นการสรรหาบทเรียน อีเลิร์นนิ่ง ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนก็เท่ากับการสรรหาหนังสือมาให้ผู้เรียนเรียนนั่นเอง.

อุทิตา รัตนภักดี

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>