Tag Archive: เว็บโป๊

มิ.ย. 01

รู้ไหมว่า…เว็บธรรมะอันตรายกว่าเว็บโป๊ – 1001

“คำเตือน ระวังเว็บนี้มีไวรัส” เป็นข้อความที่เราคุ้นเคย ยามที่เราเผลอ (หรืออาจจะตั้งใจ) เข้าไปเยี่ยมเยือนเว็บไซต์ที่เป็น “เว็บไวรัส” หรือเว็บไซต์ปกติที่โดนผู้ประสงค์ร้ายติดตั้งเจ้าโปรแกรมแปลกปลอมให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งแต่การขโมยข้อมูลสำคัญไปจนทำลายไฟล์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์สำคัญ ๆ ของเครื่องที่เราใช้งาน รวมถึงใช้เราเป็นพาหะแพร่ไปยังเครื่องชาวบ้านอีก